Logoped

Čime se bavi logoped i koje je njegovo polje delovanja :
Logoped je stručnjak koji se bavi problemima govora, jezika i glasa. Što znači da se ne bavi samo korekcijom izgovora određenih glasova, već se bavi stimulacijom i korekcijom celokupnog govorno-jezičkog razvoja, sa time povezanim problemima u učenju, kao i problemima glasa.
Logoped je tu da: savetuje, usmerava-upućuje u specijalizovane ustanove u cilju utvrđivanja adekvatne procene stanja i dijagnoze deteta i sprovodi logopedsku terapiju.

Kada se treba obratiti logopedu?

  • Kada dete ne progovori do druge godine ili se iz nekog razloga prekinuo razvoj govora;
  • Kada se sa četiri godine pojave zamuckivanje, tikovi ili neke druge propratne reakcije.
  • U slučajevima kada do četvrte a najkasnije do pete godine dete nije razvilo sve glasove (glas R se toleriše do pete);
  • Kada dete sa pet godina nema koncentraciju, pažnju, pamćenje adekvatno uzrastu, nema količinu broja, ne zna da prati sled, nema prostornu i vremensku orjentaciju, slabo je zainteresovano za crtanje, ima mali fond reči i ne zna da organizuje rečenicu;
  • Kada dete sa šest godina ima slabi fond reči, ne zna da ispriča priču u sledu po slikama, ne zna redne brojeve, nema fonološku analizu i sintezu reči, slabije pamti i ima rasutu pažnju;
  • U slučajevima kada dete pokazuje nezainteresovanost za okolinu, ne zadržava pogled, nema interakciju sa okruženjem, zadovoljava se sopstvenom igrom i preokupirano je samo sobom. Igra je stereotipna i uglavnom uživa u slaganju i rasturanju stvari. Ne dozvoljava uplitanje okoline u njegove aktivnosti, kao ni stimulaciju, na šta burno reaguje;
  • Ako se ukaže potreba procene sposobnosti komunikacije, govora, jezika i glasa Vašeg mališana
  • Ako Vaše dete ne vlada komunikativnim sposobnostima kao njegovi vršnjaci
  • Ako je govor Vašeg deteta upadljiv ili nerazumljiv za slušaoce
  • Kada imate dilemu da li je sve u redu u razvoju komunikativnih sposobnosti Vašeg deteta i kada Vam je potreban savet

Logopedske tretmane obavlja logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.
Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. Zato ako niste sigurni da li Vaše dete ispravno govori, ima probleme u ponašanju, učenju i socijalnim interakcijama, dođite, postavite pitanja i podelite Vaše sumnje i nedoumice sa stručnom osobom.

Pozovite nas i zakažite svoj termin.