O nama

Edukativni centar POLARIS je osmišljen kao partner podrške porodici u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i školskog uzrasta.
U kreativnom i funkcionalno organizovanom prostoru namenjenom edukaciji dece predškolskog i školskog uzrasta u atmosferi poverenja, individualnog izražavanja i međusobne saradnje organizujemo raznolike sadržaje u cilju što šire i potpunije edukacije dece.

Usluge koje pružamo teže da zaokruže i zadovolje sve aspekte dečjeg razvoja. U skladu sa holističkim pristupom, POLARIS centar pruža sledeće usluge:

  • Škola engleskog jezika
  • Školica sporta
  • Muzička radionica
  • Usluge logopeda

Uz primenu elemenata programa NTC sistem učenja i Montesori pedagogije, kao i uz nepresušnu kreativnost naših vaspitača i učitelja, želimo da kod naše dece podstaknemo maštu i navedemo ih na razmišljanje, razvijemo koordinaciju pokreta i motoriku, pojačamo njihovu koncentraciju, na pravi način usmerimo njihovu pažnju i naučimo ih svakodnevnim veštinama i samostalnosti.

Sva deca rađaju se kao mali genijalci. Međutim, bez dalje stimulacije i pravog pristupa učenju, nije moguć razvoj intelektualnih potencijala dece u potpunosti, kao ni prepoznavanje njihovih specifičnih talenata. A sve to možemo kroz igru. Deca uče igrajući se, bez ikakvog napora. I uvek žele još jer poseduju urođenu radoznalost i potrebu za znanjem.

Zato su tu naše igračke koje su inspirativne, edukativne a istovremeno veoma zabavne. Naše igre i zadaci navode na razmišljanje i stvaranje asocijacija, te kod dece razvijaju brzinu zaključivanja i funkcionalno znanje, a ne puko mehaničko ponavljanje. Uz to, kod dece podstičemo takmičarski duh, ali ih istovremeno učimo strpljenju i toleranciji. Takođe, kod sve dece pratimo njihove individualne potrebe i interesovanja, kao i tempo rada i učenja jer želimo da svako dete dobije najbolje iz POLARIS centra.